YOURBOOK.SHOP
Community
!
Badanie sprawozdan finansowych przedsiebiorstw i ocena ich zdolnosci do rozwoju
Jan Sliwa, Jozef Marzec

Badanie sprawozdan finansowych przedsiebiorstw i ocena ich zdolnosci do rozwoju

!
0 Ratings
Available from us as a non-stock item, by special order.
!Paperback
23.81
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
Click here to find your local bookshop and support it with every purchase you make!
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Publikacja wprowadza czytelnika w istote i zasadnosc audytu finansowego w jednostkach gospodarczych. Podkresla przede wszystkim przydatnosc informacji zawartych w nich dla zarzadzania finansami w przedsiebiorstwach. Aby sprawozdania finansowe byly przydatne w ocenie przedsiebiorstw powinny rzetelnie i prawdziwie przedstawiac wszystkie istotne dane charakteryzujace ich dzialalnosc. Jest to mozliwe, jesli posiadaja podstawowe cechy jakosciowe i zastosowano przy ich opracowaniu wlasciwe standardy rachunkowosci. Istotny problem prezentowany w ksiazce dotyczy takze zlozonych, trudnych do wyeliminowania, motywow falszowania lub znieksztalcania informacji ujmowanych w sprawozdaniach finansowych. Przybieraja one forme rachunkowosci kreatywnej, agresywnej lub upiekszajacej. Rozwazania dotyczace tego problemu sa na tyle istotne, ze uzasadniaja koniecznosc stosowania audytu finansowego w przedsiebiorstwach. Autorzy przedstawili uregulowania prawne i podstawowe koncepcje oraz wymogi zawarte w Miedzynarodowych Standardach Badania Sprawozdan Finansowych. Podstawowy zakres opracowania obejmuje rozwazania dotyczace procedur, metod i technik badania oraz organizacji pracy bieglego rewidenta. Dotycza one przedsiebiorstw i grup kapitalowych. Na uwage zasluguja zagadnienia poswiecone dowodom i dokumentacji badania, a takze formulowania raportu i opinii z badania. Zaprezentowano rozne rodzaje opinii oraz szeroko omowiono warunki okreslajace, w jakim stopniu badana jednostka jest zdolna do kontynuowania dzialalnosci w nastepnych latach. Ksiazka przedstawia istotne problemy badania sprawozdan finansowych oparte na aktualnej wiedzy z jednoczesnym wykorzystaniem doswiadczen praktycznych. Moze byc wykorzystana w nauczaniu akademickim, w szkoleniach warsztatowych oraz przez kandydatow na bieglych rewidentow przygotowujacych sie do egzaminow zawodowych. Tematyka omowiona w ksiazce zainteresuje czlonkow kadry kierowniczej przedsiebiorstw, glownie w aspekcie poznania wymogow, jakim powinny odpowiadac, opracowywane w zarzadzanych przez nich jednostkach sprawozdania finansowe oraz jakimi wymogami kieruja sie biegli rewidenci przy ich badaniu. Dla pracownikow sluzb finansowych zarzadzajacych na roznych szczeblach decyzyjnych w przedsiebiorstwach oraz opracowujacych sprawozdanie finansowe jednostki, znajomosc procedur, metod i technik ich badania stanowi wlasciwe zrodlo informacji sprzyjajacych prawidlowemu ich przygotowaniu.
AUTHOR BIO
No Bio Available

BOOK DETAILS

PUBLISHER
EDITION
01.01.2016
TYPE
Paperback
ISBN
9788380851870
LANGUAGE
Polish
PAGES
330
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)